Miljøpolitikk

Lanse er medlem av Renas.

RENAS skal på en kostnadseffektiv måte samle inn og behandle så mye elektroavfall (EE-avfall) at vi oppfyller alle myndighetskrav med god margin.

Vi skal oppfylle de krav som myndighetene stiller til våre medlemsbedrifter og RENAS som returselskap.


Lanse er medlem av Grønt Punkt.

Grønt Punkts mål er å få alle bedrifter i Norge med på ”emballasjedugnaden”. Med dette mener vi at alle skal ta sin del av miljøansvaret. Ved å stadig forbedre oss, og bidra til bedre returordninger og gjenvinningsløsninger er vi og våre medlemmer med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.