– Alle skap og stativer skal merkes med hvilken kategori av fjernmating med PoE kablingen støtter.
Alle steder der det er fare for teknisk skade ved utkobling under last på kontakter skal merkes.
Prosessen med planlegging av kabling skal starte med forutsetningen om støtte for fjernmating med PoE kategori RP3. Hvis kabellengdene er uforenelig med de fysiske forhold skal det vurderes tiltak som separasjon mellom kabelbunter, mindre kabelbunter, bruk av bedre kabler, kjøling av miljøet eller vurdere nedgradering til RP2.
Merker for installasjon i kategoriene RP1 og RP2 skal utstyres med en advarsel mot ikke-autorisert tilkobling av utstyr for fjernmating. Merker for installasjoner i kategori RP3 brukes for å gjøre oppmerksomhet om eksistensen av planleggingsregler.
Fjernmating med PoE er i NEK 702:2020 standardisert opp til 90W, men for å støtte disse høye effektene må kontakter støtte ny standard IEC 60512-99-002:2019. Ved bruk at kontakter som ikke støtter denne standard er det fare for skadelig lysbue ved frakobling under last.
Ved alle steder der det er fare for teknisk skade eller kontraktsmessig ansvar ved å foreta frakobling under belastning, skal det settes opp en egnet merking i nærheten.

– Datablad RP3

– Datablad Fare ved utkobling