Tilbudet gjelder for innbytte av tidligere modeller av Corning UniCam

termineringssett. Begrenset opp til 30 termineringssett, maks to per

kunde, innen 31. mars 2014

Hvordan løse innbytte av gammel UniCam termineringssett  for kr. 0,-?